rs

Rarach studios

Rarach studios je grafické a filmové umělecké studio. Zabývá se všemi různými technikami i obory. Věnuje se statické grafice, animacím, videu, zvukům a mnohému dalšímu - tyto schopnosti využívá v oblastech reklamy, filmu, webdesignu, pozvánek, upomínek a tak dále. Velmi úzce spolupracuje s televizí ZarachTV, kinem Vosa, společností Filmaril, menším divadelním a hudebním spolkem a dále s řadou dobrovolníků.

Administrátoři (zodpovědní za obsah)

Jaroslav Šmolík

Adam "Qwein" Tatar

e-mail: grissius[at]gmail[dot]com e-mail: Qwein[at]quick[dot]cz
telefon: 737 476 213 telefon: 732 888 890

Vývoj webu

Na tvorbě webu se podíleli mnozí. Poté, co Ango před několika lety vytvořil pár velice ambiciózních návrhů webu, do konce to dotáhla pouze velmi osekaná (leč stále kvalitní!) verze. Uběhly měsíce, a nikomu se nechtělo dělat zásadnější změny, když vše tak nějak fungovalo. Pak se do toho vložil Jára, a spolu s Angem naplánovali schéma webu, a začali vytvářet pár nových grafických návrhů. Později Ango projekt opustil a tím byl jeho vývoj dočasně zastaven. V září 2011 Jára oprášil jeden z návrhů, a ve spolupráci s Adamem (který napsal téměř všechny texty) téma webu opět oživili.

Velký dík patří takřečené webové radě, do které byli přizváni ještě Zilvar a Peťa, kteří radili, chválili, upozorňovali na nedostatky a nebýt jich by tento web snad vůbec nebyl. Do projektu se také později zcela dobrovolně vložil Jirka (Járův bratr), který se ujal programování databází - na kterých je tento web přímo závislý. Dále také napomoplo spousty dobrovolných sil ze Silmarilu, svými postřehy, ochotou, psaním článků atd. A zároveň nezapomeňme na Božíčka, který inspiroval k nynějšímu grafickému vzhledu.

Grafický vývoj

Všechny návrhy vycházeli z ručně kreslené podoby, a několika z nich se dostalo pocty předělání do počítačové grafiky. Tak jen ze zvědavosti, jak mohl web vypadat...