cinovnici

Středisko


Středisko je skautská základní organizační jednotka. My všichni (vedoucí i děti) jsme členové střediska Silmaril. Když někdo z nás vedoucích jedná s kýmkoliv za "skauty", vystupuje vždy jako zástupce střediska. Středisko si lze představit jako obálku pro všechno důležité, co se v něm děje. Základním smyslem jeho fungování je naplnění této obálky menšími, aktivitou oplývajícími výchovnými jednotkami: oddíly. Silmaril má momentálně dva oddíly dětské: Vlky a Šedé vlčice, a jeden roverský: Kel. Pro rodiče jsou nejdůležitějšími osobami vůdcové oddílů, potažmo jejich zástupci a oddíloví rádci – ti všichni totiž pracují s dětmi, připravují jim program na pravidelných schůzkách, výpravách a táborech, a vědí o svém oddílu vše podstatné. Vedení střediska (vedoucí střediska a jeho zástupce) a všichni ostatní činovníci (viz níže) se pak snaží o to, aby oddíly měly co nejlepší podmínky ke svému fungování – starají se o pravidelný chod střediska, zajišťují finance, materiální zázemí, jednají s úřady i vyšším jednotkami organizace Junák.

——> Schéma střediska

Schéma střediska
cinovnici

Činovníci

Činovníci jsou vlastně všichni, kdo ve středisku zastávají nějakou funkci, tedy nejsou jen členy (jako jsou například naše děti či někteří dospělí skauti-roveři). Nejdůležitější jsou funkce vedoucích a jejich zástupců. Ty lze vykonávat pouze po absolvování speciálních kurzů, které pro své činovníky Junák pořádá (takže se nebojte, něco o tom, co děláme, víme :-) ). Různí činovníci mají na starosti různé úkoly (viz níže).

——> Vlci, skauti

fotka

Markéta Fejková

Pozice: Zástupce vůdce střediska, vůdce oddílu (skauti a vlčata)
Funkce: Administrativa, program, metodika, výchova dětí
tel: +420 732 58 41 40

Market se stará o chod oddílu, vede administrativu a jedná s DDM (Dům dětí a mládeže), ale cizí jí není ani příprava programu (metodika). V roce 2011 úspěšně složila vůdcovské zkoušky a má za sebou také zdravotnický kurz červeného kříže. Podílí se na přípravě výprav a byla hlavní vedoucí na posledním táboře. Obracejte se na ní s dotazy o přihláškách a penězích. Měla by vědět o všem důležitém, co se v oddíle děje. Pomáhá Peťovi se "střediskovými záležitostmi"

Pokud Market zrovna nepíše nějaký mail, netelefonuje, nevybírá přihlášky nebo nepřipravuje výpravu, ráda čte, hodně pracuje (vzdělávací společnost EDUA Group), trochu studuje (obor Sociální komunikace v neziskovém sektoru na PdF UHK), chodí cvičit (a ráda by chodila tančit, ale to jí vůbec nejde :-) ), taky ráda vaří (a ještě raději jí :-) ), poslouchá Tři sestry, kouká na hokej, moc ráda je v lese nebo vůbec v přírodě a nejraději je s Adamem (který je podle ní nejlepší vedoucí :-) ). Pokud máte s čímkoli problém, zeptejte se mě, protože, skromnost stranou, těžko budete mít u někoho větší šanci na odpověď.

zobrazit/skrýt více...
fotka

Adam Tatar

Pozice: Zástupce vůdce oddílu, oddílový rádce
Funkce: Správa webu, program, metodika, výchova skautů

Adam povšechně připravuje program a hlídá průběh schůzek, výprav a táborů. V roce 2011 úspěšně složil vůdcovské zkoušky a má za sebou také zdravotnický kurz červeného kříže. Na posledních mnoha táborech byl zástupcem hlavní vedoucí, dříve i zdravotník. Pracuje jako lektor angličtiny ve firmách Tutor a Caledonian school. Žije s Market.

zobrazit/skrýt více...

fotka

Honza Šmolík

Pozice: Oddílový rádce
Funkce: Program, metodika, výchova skautů

Honza vede a připravuje pravidelné skautské (skauti - starší kluci) schůzky a připravuje výpravy. Dříve byl na táboře jako zdravotník (má za sebou také zdravotnický kurz červeného kříže). Obracejte se na něj s dotazy o programu (či připomínkami k němu) a s problémy dětí.

——> Vlci, vlčata

fotka

Jakub Filla

Pozice: Zástpuce vůdce oddílu, oddílový rádce
Funkce: Program, metodika, výchova vlčat

Jakub vede a připravuje pravidelné vlčácké (vlčata - mladší kluci) schůzky a připravuje výpravy. Na posledním táboře byl zdravotník (má za sebou také zdravotnický kurz červeného kříže). Obracejte se na něj s dotazy o programu (či připomínkami k němu) a s problémy dětí.

fotka

Jára Šmolík

Pozice: Oddílový rádce
Funkce: Správa webu, program, metodika, výchova vlčat

Jára vede a připravuje pravidelné vlčácké (vlčata - mladší kluci) schůzky a připravuje výpravy. Má za sebou rádcovský a čekatelský kurz, působí jako spojka mezi dětmi a vedoucími. Raději se ho na nic neptejte.

Jára studuje, posedává, jednou za čas si přečte nějakou knížku, tuze rád pije kávu, hraje na kytaru, maluje (spíš na počítači než na papíru), poslouchá hodně hudby a relaxuje. Má rád angličtinu, dětskou vynalézavost, pohodlí domova a psaní webů.

fotka

Jan "Mladej" Filla

Pozice: Oddílový rádce
Funkce: Program, metodika, výchova

Mladej vede a připravuje pravidelné vlčácké (vlčata - mladší kluci) schůzky a připravuje výpravy. Má za sebou čekatelský kurz, působí jako spojka mezi dětmi a vedoucími.

——> Šedé vlčice, světlušky a skautky

fotka

Judita Hačecká

Pozice: Organizační zpravodaj
Funkce: Program, metodika, výchova skautek

Judit vede schůzky skautek, připravuje program výprav (často se stará o nákupy a kuchyni) a navíc je organizační zpravodajkou- má na starost přihlášky a registrace za celé středisko. Dříve organizovala zapojení střediska do dobročinné akce "Postavme školu v Africe". V roce 2012 úspěšně složila vůdcovské zkoušky a má za sebou také zdravotnický kurz červeného kříže. Kromě toho se aktivně podílí na herní a programové přípravě vzdělávacích kurzů Výchovného týmu Prahy 8. Obracejte se na ní s dotazy o programu, problémy dětí a vším okolo přihlášek.

fotka

Františka "Fáfa" Ošmyková

Pozice: Zpravodaj pro zdraví
Funkce: Program, metodika, první pomoc

Fáfa pomáha s přípravou výprav a v případě nemoci některé z rádkyň je připravena je plně zastoupit. Na výpravy i na tábory jezdí jako zdravotnice. V roce 2011 úspěšně složila vůdcovské zkoušky a má za sebou zdravitnický kurz Červeného kříže. Obracejte se na ni s dotazy na zdravotní stav Vašich dětí.

fotka

Barbora "Bája" Nebáznivá

Pozice: Vůdce oddílu, Tiskový a mediální zpravodaj
Funkce: program, metodika, výchova skautek
tel: +420 603 48 33 93

Bája pomáhá s výpravami, vede schůzky skautek a je mediální zpravodajkou střediska- stará se o časopisy, které dětem chodí, příležitostně propaguje naše středisko v médiích. V roce 2012 úspěšně složila vůdcovské zkoušky a má za sebou také zdravotnický kurz červeného kříže. Kromě toho se aktivně podílí na herní a programové přípravě vzdělávacích kurzů Výchovného týmu Prahy 8. Obracejte se na ní s dotazy o programu a problémy dětí.

Bája studuje druhý ročník psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Volný čas věnuje obecně hlavně dětem, čas od času si najde chvíli i na nějaký ten sport (baví ji zejména tanec všeho druhu) a s nadšením se vrhá do různých tvůrčích aktivit- účinkovala již v nejednom krátkém filmu či divadelní scénce. Dříve byla redaktorkou školního časopisu a čas od času nějaký článek nebo povídku napíše i dnes. Bája je velmi otevřená a komunikativní, obracejte se na ni s jakýmkoliv problémem a (hlavně) pokud se budete chtít "vykecat" :-)

fotka

Eliška Fejková

Pozice: Zástupce vůdce oddílu
Funkce: Program, metodika, výchova světlušek

Eliška má od roku 2010 na starosti schůzky světlušek, pomáhá s přípravou holčičích výprav a je pravou rukou vedoucích. V roce 2012 absolvovala čekatelský kurz. Obracejte se na ni s dotazy na program světlušek (či připomínkami k němu) a s problémy dětí.

fotka

Adéla Koupilová

Pozice: Rádkyně
Funkce: Program

Adélka je rádkyní světlušek, společně s Eliškou připravuje program na schůzky. Na podzim 2011 úspěšně absolvovala rádcovský kurz.

——> Vedení střediska

fotka

Kristina "Krisťu" Fejková

Pozice: Vůdce střediska
Funkce: Aministrativa, program
tel: +420 603 70 01 07

Krisťu se stará o chod celého oddílu Šedých Vlčic; má na starosti administrativu, jedná s DDM (Dům dětí a mládeže), vyřizuje korespondenci s rodiči a má zkrátka přehled o všem důležitém, co se v oddíle děje. Podílí se na přípravách výprav, vypisuje granty pro středisko a na tábory jezdí jako hospodářka. V roce 2011 úspěšně složila vůdcovské zkoušky a má za sebou také zdravotnický kurz Červeného kříže. Obracejte se na ni s jakýmkoli dotazem; odpoví Vám obratem.

fotka

Petr "Peťa" Neumann

Funkce: Administrativa, hospodaření, zkušenosti

Peťa zastává funkci vůdce střediska, obracejte se na něj s věcmi týkající se chodu organizace, nebo máte-li pro středisko nějaký nápad, zlepšovák.

Peťa kdysi vedl oddíl Vlků, nyní je jeho dospělým členem a rover. Podílí se na přípravě vzdělávacích akcí pro činovníky na Praze 8 i jinde. (je rovněž členem výchovného týmu.) Ve volném čase se věnuje se hudbě, dále čte a cestuje. Profesně pracuje v mezinárodním obchodě. Na skautingu ho nejvíc baví "ty lidi, co to dělaj". Má rád hořkou kávu, rajskou omáčku, "soustíčkaření", spontánní výlety.

fotka

Jan "Zilvar" Křivan

Pozice: Hospodář
Funkce: Administrativa, hospodaření, zkušenosti

Zilvar řídí hospodaření střediska (zařizuje granty a dotace, kontroluje výdaje, účtuje), příležitostně se postará i o další administrativu a rád každému činovníkovi poskytne radu v jakémkoliv oboru vedení skautského oddílu. Kromě toho působí zástupce předsedy skautského obvodu Prahy 8.

fotka

Alžběta "Bětka" Hyková

Funkce: Administrativa, hospodaření, zkušenosti

Bětka se ve středisku stará především o to, aby byl pořádek v účtování našich výprav a je pravidelným účastníkem (členem) našich střediskových rad. Ve skautingu je aktivní především jako člen týmu SpV, který má za cíl, aby byly oddíly otevřeny opravdu všem dětem, a to i těm se specifickými potřebami.